Pim Scherpenzeel gaat VOLEVO-trainers begeleiden

Het bestuur is verheugd te kunnen meedelen dat Pim Scherpenzeel is aangesteld als trainersbegeleider voor de komende twee jaar. Pim is al vele jaren volleybaltrainer, eigenaar van een bedrijf dat trainers opleidt en oud bondscoach van het Nederlands Zitvolleybalteam. VOLEVO is door de Nevobo aangemerkt als “superclub” en wordt financieel ondersteund om een professional zoals Pim aan te stellen.

Pim zal in het eerste half jaar twee keer per week trainingen bezoeken en de trainers individueel begeleiden en coachen. De bedoeling is dat alle trainers kwalitatief beter worden en de trainingen nog leuker. Nieuwe, onervaren trainers zullen daarbij extra aandacht krijgen. Voorts zal Pim opleidingen voor trainers verzorgen. Na het half jaar zullen we de resultaten tot dan toe bekijken en bezien welke accenten daarna gelegd moeten worden. Om de resultaten goed te kunnen bepalen zullen er tevredenheidsenquêtes worden gehouden onder trainers en spelers. Ook zal er per trainer een ontwikkelingsboekje worden bijgehouden.

De verwachting is ook dat het voor ouders en jeugdleden die trainer willen worden een kleinere stap zal worden om de daad bij het woord te voegen, in de wetenschap dat ze niet in het diepe worden gegooid. Pim zal zijn werkzaamheden afstemmen met het bestuurslid volleybal Jelle van Saane. Tezamen met de hoofdtrainers zullen zij het volleybalniveau verder omhoog tillen.

Met het contracteren van Pim is een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van de professionalisering van de club. Op dit moment is het bestuur ook bezig om vanuit het lokale sportakkoord financiering te genereren voor het aanstellen van een verenigingsprofessional. Deze moet de basis van de organisatie versterken en vrijwilligers van de club faciliteren om hun werk beter te kunnen doen. Daarmee wordt het werk van de vrijwilligers verlicht en maakt het de stap om vrijwilliger te worden kleiner en zullen mensen geneigd zijn langer te blijven.

Het aanstellen van de beide professionals moet VOLEVO beter in staat stellen om de maatschappelijke rol die het wenst te spelen in Leidschendam-Voorburg en Den Haag beter te kunnen invullen. Zo maken we van VOLEVO een nog professionelere vereniging!