Retro’s

De Retro’s

Retro betekent: in de stijl van vroeger. De Retro’s hebben zichzelf opgericht in 2001 en bestaan dus bijna 20 jaar! Alle leden van de retro’s hebben een volleybalhistorie bij de voorlopers van VOLEVO of een andere vereniging. En zij proberen als echte retro’s dit vast te houden door iedere week onderling een wedstrijd te spelen. De retro’s zijn inmiddels een jaartje ouder, maar zijn nog erg fanatiek tijdens het spelletje én na afloop aan de bar.

Wie zijn de retro’s? Zij stellen zich graag voor:

Zittend van links naar rechts:Paula v.d. Ark, Wilma Noort, Mariska van Hagen, Margot Vogelaar, Olga Voormeulen, Yvonne Blokland, Coby Arts, Marjan Schippers, Joke van der Leek en Thea Sikkes.
Staand van links naar rechts: Klaas Tigelaar, Vincent Vis, Kees Bruijn, Hendrik Sytema, Vincent van Valen, Peter v.d. Berg en Koos Pellen.

De retro’s spelen elke woensdagavond van 20.30-22.30 in de Fluit.