Het Bestuur

Rob Velders

Voorzitter

Naast algemene bestuurstaken is de voorzitter verantwoordelijk voor de Jeugdraad, de Bestuur-opleiding en de Vertrouwenspersonen

voorzitter@volevo.nl
06-239 359 39

 

 

Geert de Haan

Secretaris

Naast algemene bestuurstaken is de secretaris verantwoordelijk voor de Communicatiecommissie

secretaris@volevo.nl
06-223 831 15

Daniël Tiemens

Penningmeester

Naast de financiële bestuurstaken is de penningmeester verantwoordelijk voor de Kascommissie, de Sponsorcommissie en de Ledenadministratie

penningmeester@volevo.nl
06-413 693 49

Open Positie

Vice-voorzitter

Naast het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid is de vicevoorzitter verantwoordelijk voor het Wedstrijdsecretariaat, de Officialindeling, de Scheidsrechtercoördinator, en de Sportinnovatiecommissie

 

Open Positie

Bestuurslid Volleybal

De Commissaris Volleybal is verantwoordelijk voor de Trainerscoördinator, de Technische Commissie, de Jeugdcommissie, en de Materiaalcommissie

 

Gisela de Haan

Bestuurslid Vereniging

De Commissaris Vereniging is verantwoordelijk voor de Vrijwilligerscoördinator, de Activiteitencommissie, de Nieuwe Leden Commissie, en de Jeugdkamp Commissie

blvereniging@volevo.nl
06-488 651 84

Als je het gehele bestuur wilt bereiken dan kun je mailen naar bestuur@volevo.nl