Het Bestuur

Rob Velders

Voorzitter

Naast algemene bestuurstaken is de voorzitter verantwoordelijk voor de Jeugdraad, de Bestuur-opleiding en de Vertrouwenspersonen

voorzitter@volevo.nl
06-239 359 39

Functieprofiel voorzitter

 

Geert de Haan

Secretaris

Naast algemene bestuurstaken is de secretaris verantwoordelijk voor de Communicatiecommissie

secretaris@volevo.nl
06-223 831 15

Functieprofiel Secretaris

Daniël Tiemens

Penningmeester

Naast de financiële bestuurstaken is de penningmeester verantwoordelijk voor de Kascommissie, de Sponsorcommissie en de Ledenadministratie

penningmeester@volevo.nl
06-413 693 49

Functieprofiel penningmeester
Functieprofiel administratieve ondersteuning
Functieprofiel kascommissie

Open Positie

Vice-voorzitter

Naast het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid is de vicevoorzitter verantwoordelijk voor het Wedstrijdsecretariaat, de Officialindeling, de Scheidsrechtercoördinator, en de Sportinnovatiecommissie

Functieprofiel Vice-voorzitter

Jelle van Saane

Bestuurslid Volleybal

De Commissaris Volleybal is verantwoordelijk voor de Trainerscoördinator, de Technische Commissie, de Jeugdcommissie, en de Materiaalcommissie

blvolleybal@volevo.nl
06-53794469

Functieprofiel bestuurslid

Open positie

Bestuurslid Vereniging

De Commissaris Vereniging is verantwoordelijk voor de Vrijwilligerscoördinator, de Activiteitencommissie, de Nieuwe Leden Commissie, en de Jeugdkamp Commissie

blvereniging@volevo.nl

Functieprofiel bestuurslid
Functieprofiel vrijwilligercoördinator
Functieprofiel nieuwe leden commissie
Functieprofiel organisator jeugdkamp

Als je het gehele bestuur wilt bereiken dan kun je mailen naar bestuur@volevo.nl