Het Bestuur

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter

naam: Vacature
zet zich onder meer in voor: algemene zaken, langetermijnvisie, externe contacten

 

Secretaris

naam: Maarten Schallenberg
zet zich onder meer in voor: ledenadministratie, communicatie, functieprofielen

Penningmeester

naam: Daniël Tiemens 06-413 693 49
zet zich onder meer in voor: contributie, zaalhuur, subsidies
ALGEMENE LEDEN

Vice-voorzitter

naam: Rob Velders
zet zich onder meer in voor: vervangen voorzitter, wedstrijdsecretariaat, sportinnovatie

Bestuurslid Volleybal

naam: Vacature
zet zich onder meer in voor: trainers, technische commissie, materialen

Bestuurslid Vereniging

naam: Vacature
e-mail: vereniging@volevo.nl
zet zich onder meer in voor: activiteiten en maatschappelijke rol vereniging

Bestuurslid Beach

naam: Sofie Walterbos
zet zich onder meer in voor: beachvolleybal binnen de vereniging

Bovenstaande info is beknopt. Kun je niet vinden wat je zoekt? Een compleet overzicht van alle e-mailadressen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursleden staat in Volevo bestuur .