Vertrouwenspersoon

Binnen VOLEVO zijn twee vertrouwenspersonen actief. Je kunt hen benaderen als je een (nare) ervaring wilt delen of wilt praten over zaken die je kwijt moet. De vertrouwenspersoon kan je desgewenst helpen met en adviseren over jouw situatie. VOLEVO wil een vereniging zijn waar sportiviteit en verdraagzaamheid het uitgangspunt is. Dit houdt in dat we er samen op toezien dat:

– voor ieder lid van de vereniging de sociale, geestelijke en lichamelijke integriteit wordt gewaarborgd;

– wij geen discriminatie en pestgedrag tolereren;

– iedereen zich onthoudt van (seksueel) machtsmisbruik of (seksuele) intimidatie.

De vertrouwenspersonen zijn:

Hendrik Sytema (06-23622623,hendrik@sytema.nl) en Maria Leemans 06-22708779 en email:m_leemans@hotmail.com

Ook kun je hier een leidraad vinden gedrag voor trainers en begeleiders. Al onze jeugdtrainers beschikken over een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).