Statuten en HHR

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Op deze pagina kun je de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HRR) van VOLEVO downloaden. De Statuten zijn grondregels en bepalingen van VOLEVO. Ze zijn notarieel vastgelegd. Wijziging is alleen mogelijk met 2/3 meerderheid van de stemmen van de leden tijdens een Algemene Leden Vergadering. Wijzigingen dienen notarieel te worden vastgelegd.

Het Huishoudelijk Reglement van VOLEVO is een verzameling van regels die de werking van de vereniging concretiseren. Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de Statuten en kunnen met gewone meerderheid tijdens een ALV worden gewijzigd. Daarvoor is ook geen notariële vastlegging noodzakelijk.