Scheidsrechters

Bij VOLEVO hebben alle spelers van 16 jaar en ouder die competitie spelen de plicht* om de online spelregeltoets van de Nevobo te behalen. Na het behalen van die toets heb je het spelregelbewijs en ben je bevoegd om wedstrijden in de 3e en 4e klasse en de meeste jeugdwedstrijden (behalve topklasse) te fluiten. Je kunt die spelregeltoets (en oefenen) doen op www.volleybalmasterz.nl. Je kunt de toets net zo vaak herhalen tot je geslaagd bent.

Zorg dat je NIET hoger fluit dan je licentie toestaat, want dan volgt onverbiddelijk een boete van de Nevobo. Op de NEVOBO site is te vinden welke scheidsrechterlicentie je nodig hebt voor welk niveau, zie: https://www.nevobo.nl/official/opleidingen-bijscholingen/opleiding-tot-official/

Heb je de vaardigheidstraining (V4) gedaan of de cursus VS 2, dan mag je 1e en 2e klasse en topklasse jeugd fluiten. Neem daartoe contact op met de scheidsrechterscommissie via sc@volevo.nl. Heb je de VS3-cursus gedaan dan mag je promotieklasse en 3e divisie fluiten.

De Nevobo wil graag dat jonge mensen topscheidsrechter worden. Zou je dat leuk vinden? Kijk dan op https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/08/12/talentvolle-scheidsrechters-gezocht en neem gerust contact op met het de scheidsrechterscommissie (sc@volevo.nl).   

* De verplichting om de spelregeltoets te halen is vastgelegd in het huishoudelijk reglement van VOLEVO: artikel 18, tweede lid: Elk competitie spelend lid van 16 jaar en ouder is verplicht om de bevoegdheid tot het leiden van competitiewedstrijden op ten minste het laagste niveau te behalen. Nieuwe leden of leden die de leeftijd van 16 jaar bereiken, moeten binnen zes maanden nadat zij lid zijn geworden respectievelijk de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt aan deze verplichting voldoen.