Awards

Jacqueline Driel Award

Jacqueline Driel was een zeer betrokken vrijwilligster bij onze vereniging (toen het nog VV Haaglanden was) die op 20 maart 2015 aan kanker overleed. Zij heeft veel voor onze vereniging gedaan en betekend. Als eerbetoon aan haar stelt het bestuur de Jacqueline Driel Award in. Deze wordt jaarlijks uitgereikt.
Wij hebben een aantal criteria opgesteld waaraan een nominatie voor de Award moet voldoen.
1. De Jacqueline Driel Award is een prijs van Volleybalvereniging Haaglanden voor personen of groepen van personen die zich op bijzondere en positieve wijze hebben onderscheiden voor, binnen of namens de vereniging in het afgelopen jaar. De prijs wordt in principe jaarlijks uitgereikt door een door het bestuur benoemde commissie die bestaat uit drie personen.
Iedereen kan kandidaten nomineren. De prijs is een informele aanvulling op het erelidmaatschap of het lidmaatschap van verdienste.
2. De prijs is ingesteld ter nagedachtenis van Jacqueline Driel die op 20 maart 2015 overleed aan de gevolgen van kanker. Jacqueline was een hele actieve moeder die jarenlang heel veel deed voor de jeugdafdeling van VV Haaglanden. Deze award is een erkenning voor allen die zich ook op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
3. Een persoon of groep van personen krijgt de prijs als erkenning voor een bijzondere prestatie ten behoeve van of namens (een deel van) VVH. In principe betreft het een eenmalige, bijzondere of ludieke actie die goed is voor (de goede naam van) de vereniging. Personen of groepen die de prijs toegekend krijgen hoeven niet per sé lid van VVH te zijn.
4. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op het feest aan het einde van het (binnen)seizoen.
5. De prijs bestaat uit een beeldje met een certificaat, grote waardering en eeuwige roem.
Aldus besloten in de bestuursvergadering van VV Haaglanden van 23 december 2015

Awardlijst:
2017: Babette de Waard, Mike Vroom en Anne-Marie van Luijt voor hun werkzaamheden voor de Grote Clubactie.
2018: Menno Spierings voor zijn enthousiasme en eindeloze inzet voor zowel VV Haaglanden als GSC op vele fronten voorafgaand aan de fusie tussen de beide verenigingen.
2019: Anouk van der Wal voor haar verdiensten en inspanningen in het fusietraject.
2020: Ron Scheepmaker, trainer/coach van D2 en MA1 daarnaast een aantal maanden inval bij H1. Ron heeft zich het afgelopen seizoen ook bezig gehouden met het opstellen van het trainingsschema voor het nieuwe seizoen en wanneer wij met de jeugd weer mochten trainen op de voetbalvelden bij Forum Sport tijdens de corona-periode, was Ron er ook vele avonden bij om de trainingen aan de jeugd te verzorgen.
2022: Linda Coret voor haar tomeloze inzet voor de CMV (6-12 jarigen) en daarmee bovendien al jaren een topambassadrice van onze vereniging.
2023: Nynke Schakenraad voor haar buitengewone sportieve prestaties, zowel als speelster als trainster bij VOLEVO
2024: Henk Scheermeijer, letterlijk ‘het gezicht’ van VOLEVO die zich al tientallen jaren als zaalwacht inzet voor VOLEVO