Commissies

Technische commissie

De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het technisch beleid voor de seniorenteams van de vereniging.  De TC zorgt voor zaken zoals indeling van de teams, trainingsschema, trainers, inpassing van de jeugd en is voor deze onderwerpen primair aanspreekpunt voor teams, spelers en trainers.

Info TC: Rob Velder/Jelle van Saane Functieprofiel lid Technische commissie

We willen binnen de vereniging een combinatie van breedtesport en topsport aanbieden. Het is hierbij essentieel om een goede balans te vinden in het behartigen van persoonlijke wensen en het belang van een team of de vereniging.

De TC heeft de taak om teams samen te stellen en eventueel een doelstelling per team te definiëren en een trainer te vinden. Daarnaast is het inpassen van jeugd bij de senioren erg belangrijk, zeker om te waarborgen dat jeugd voldoende perspectief ziet in een verder verblijf binnen de vereniging. De TC werkt hierin dan ook nauw samen met de Jeugdcommissie (JC).

Schroom niet om bij vragen één van bovenstaande contactpersoon aan te spreken of een e-mail te sturen naar e-mail adres: tc@volevo.nl.

Communicatie Commissie

De communicatiecommissie houdt zich bezig met alle interne en externe communicatie van Volevo. Heb je een leuk nieuwtje dat je wilt delen? Een mooie foto die iedereen moet zien? Een initiatief dat wel wat publiciteit kan gebruiken? Neem dan contact met ons op. Wij brengen de sportieve prestaties van onze vereniging onder de aandacht van de (lokale) media, zorgen ervoor dat onze socials en website up-to-date zijn met interessante content en dat alle leden steeds weer boeiende nieuwsbrieven krijgen.

Lid van de media? Ook voor mediaverzoeken kun je contact met ons opnemen.
Mail je vraag, tips of bericht naar communicatie@volevo.nl of webmaster@volevo.nl
De commissie bestaat uit:

Pascal Theunissen

Communicatie Algemeen

Pim Verzijl

Webmaster, site en nieuwsbrief

Annet Rijs

Media

Marjolein Bleeker

Mike Vroom

Jeugdcommissie

Op deze pagina vind je informatie over de organisatie van de jeugdteams, de competitie, trainingen en activiteiten. De jeugdafdeling binnen Volevo kent drie onderdelen: Jeugd (12-18 jaar), Cool Moves Volley (CMV, 6-12 jaar) en Volleybalspeeltuin (1-6 jaar). Elk onderdeel heeft een eigen commissie die zich bezighoudt met teamindeling, trainingen, toernooien en competitie en de communicatie richting de ouders.

De Jeugdcommissie (jc) houdt zich bezig met de A,B en C jeugd (12-18 jaar). De jc zorgt voor de teamindelingen, trainingen en trainers alsmede een aantal evenementen per seizoen, alsmede communicatie met en richting ouders van jeugdleden.

Voor info: jc@volevo.nl
Functieprofiel Jeugdcommissie
Functieprofiel Volleybalspeeltuin

Jeugdraad VOLEVO

Hier volgt zo spoedig mogelijk de juiste informatie.

Technisch Jeugd Commissie

De TCJ coördineert de trainingsactiviteiten bij de jeugd van VOLEVO. De TC jeugd is verantwoordelijk voor:
– Technisch plan onderhouden en toezien op uitvoering hiervan voor zover van toepassing op de jeugd van 4 tot 18 jaar.
– Adviseren van JC en CMV commissie over indeling teams en indelen trainers;
– Vaststellen (in overleg met trainers) van de seizoen doelstellingen van alle jeugd en CMV teams;
– Begeleiden van trainers in het realiseren van de team doelstellingen (trainingen afstemmen op het plan, organiseren van trainingen, coaching on the job);

De commissie bestaat uit:
Kees Bruijn – Meisjes A/B jeugd
Berry van Leeuwen – Meisjes C jeugd
Jeffrey Coret – CMV N6
Marco Scholtens – CMV N2/3/4/5

Mailadres: tcj@volevo.nl