Veilig sportklimaat

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Waarom een VOG?
VOLEVO streeft naar een Veilig Sportklimaat. Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen is één van de maatregelen die heeft genomen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze controleert het bestuur of de vrijwilligers naar verwachting veilig zullen omgaan met jeugdleden dan wel met de financiën.

Wie moeten een VOG overleggen en hoe werkt het?
VOLEVO vraagt van alle meerderjarigen die regelmatig met minderjarigen binnen de vereniging werken om een VOG. Dat geldt ook voor mensen die toegang hebben tot de financiële middelen binnen de vereniging. Een VOG moet elke drie jaar worden “ververst”. Het aanvragen van een gratis VOG voor vrijwilligers geschied via de vereniging. VOGs worden door de vereniging geregistreerd. Alleen mensen die een VOG overleggen mogen bij VOLEVO werken met minderjarigen of toegang hebben tot de financiën van de vereniging.

Voor meer algemene informatie kijk op de website watdevog.nl.

terug naar Veilig Sportklimaat