Geschokt vernam het bestuur dat afgelopen dinsdag, 30 april, Kuch Besuijen totaal onverwacht is overleden in zijn slaap. Hij was net 75 jaar geworden en nog vol plannen.

Kuch is jarenlang voorzitter geweest van Tonegido (Tot Ons Nut En Genoegen Is Deze Opgericht), één van de verenigingen die in het verleden zijn opgegaan in tot wat nu VOLEVO is geworden. Ook speelde hij jaren in het eerste en is hij medeoprichter van de retro’s (oud-spelers die nog elke woensdag in De Fluit een balletje slaan). Zijn beide broers, Ruud en Poeka, zijn ook erelid van onze vereniging. Poeka is in 2017 overleden.
Kuch was het afgelopen seizoen nog regelmatig aanwezig in De Fluit. Op 13 april jl heeft Kuch, samen met broer Ruud en Henk en Bep de loting verricht voor het koppelen van de activiteiten aan de teams voor volgend seizoen.

Het bestuur wenst Kuch’s nabestaanden en in het bijzonder Ruud en de retro’s veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.