Veilig sportklimaat

Algemene omgangsregels

Deze regels gelden te allen tijde voor alle leden van VOLEVO en voor alle deelnemers/bijwoners van al onze activiteiten:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee bij VOLEVO.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 5. Ik negeer de ander niet en betrek iedereen die daar behoefte aan heeft bij de activiteiten van VOLEVO.
 6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en ik neem geen wapens mee.
 8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 9. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 10. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 11. Ik behandel mijn tegenstander met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen mijn tegenstander.
 12. Ik behandel de arbitrage met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen de arbitrage.

terug naar Veilig Sportklimaat