Op maandag 30 december j.l. heeft een aantal leden van volleybalvereniging VOLEVO ruim 800 oliebollen gebakken bij verpleeghuis Mariahoeve van Florence. Er werd gebakken in een blauwe tent in de tuin: de oliebollen waren bestemd voor de bewoners en voor de verkoop. Een aantal jeugdleden bakten onder leiding van een ervaren bakkers uit de VOLEVO gelederen. Na een ochtend bakken, waren er genoeg oliebollen om langs alle afdelingen te gaan en de oliebollen uit te delen. De bollen vielen erg in de smaak en vaak werd er nog een gevraagd! Ook voor de personeelsleden in huis en op het hoofdkantoor in Rijswijk zijn oliebollen gekocht en uitgedeeld.
De VOLEVO leden die geholpen hebben, hebben er van genoten om dit gezellig samen te doen voor de bewoners en hun familie. Er zijn heel wat oliebollen verkocht aan de familie van bewoners en personeelsleden, de opbrengst van de oliebollenverkoop is naar de clubkas gegaan.