Alle VOLEVO-activiteiten t/m 1 juni afgelast

Vooralsnog zijn alle verdere VOLEVO-activiteiten tot 1 juni afgelast.  Latere activiteiten, zoals het jeugdkamp, gaan vooralsnog door. En wat er gebeurt met de contributie zal op de komende ALV (datum moet nog vastgesteld worden) door het bestuur worden voorgesteld. We moeten bezien hoe groot de schade is of er eventueel (en zo ja hoeveel) compensatie door de gemeente wordt geboden.


UPDATE – Tot en met 6 april geen volleybal !
Zoals zondagavond 15 maart bekend is gemaakt, zullen sportaccommodaties per direct t/m 6 april gesloten worden. Dat betekent dat in elk geval de komende drie weken er helemaal niet gevolleybald kan worden. Wat er daarna gaat gebeuren is op dit moment nog niet te zeggen. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is zal het bestuur de leden daarover informeren.

Nog geen antwoord op financiële vragen
Omdat er zoveel onduidelijk is, kunnen wij ook nog geen antwoord geven op financiële vragen over bijvoorbeeld de contributie. Vragen stellen aan het bestuur hierover, heeft dus ook geen zin.
Betaal je in termijnen, dan wordt de laatste termijn wel geïnd zodat alle betalingen gelijk lopen.

Heb je nog verdere vragen of ideeën, neem dan gerust contact op met het bestuur ( bestuur@volevo.nl).

Blijf gezond allemaal en met vriendelijke groet, namens het bestuur
Rob Velders
Voorzitter

———————————————

Vrijdag 13 maart:
Wij informeren je langs deze weg over hoe VOLEVO daarmee omgaat.  Nevobo heeft besloten om alle competitiewedstrijden t/m 31maart af te lasten, uiteraard om de kans op Corona- besmettingen te beperken.

De Nevobo raadt ook af om te trainen. Het RIVM raadt aan om sportwedstrijden waar meer dan 100 mensen bijeenkomen af te gelasten. We hebben als bestuur ook voor donderdagavond alle trainingen afgelast. We zullen de komende dagen bezien hoe we daar mee om zullen gaan en jullie daarover informeren.

De NEVOBO houdt via haar site dagelijks bij wat de laatste stand van zaken is. NEVOBO laat zich daarbij ook leiden door adviezen van het RIVM. Onderstaand vindt je een link naar het laatst gepubliceerde bericht. De strekking van dat bericht is dat alle wedstrijden etc in de volleybal gewoon doorgaan met uitzondering van de provincie Noord-Brabant. Op advies van sportkoepel NOC-NSF worden in die provincie alle evenementen, waaronder sportwedstrijden afgelast, vooralsnog t/m komend weekend. Doel is om via het beperken van sociale contacten de verspreiding van het Corona virus zoveel mogelijk te beperken. Dit advies geldt alleen voor Noord-Brabant en vooralsnog alleen voor het aankomend weekend. 

 
De Nevobo adviseert, op basis van het advies van het RIVM:
  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen
Verder moet voor, tijdens en na de wedstrijd het handen schudden en/of high fives achterwege gelaten worden. Deel geen bidons met anderen en scheidsrechters worden geacht gebruik te maken van een eigen/schoon/nieuw scheidsrechtersfluitje. 

Mocht je toch niet willen dat jouw kind of jij zelf meedoet aan een wedstrijd of training dan verzoeken wij je dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan de trainer, aanvoerder en/of coach van het team. Hoe sneller wij op de hoogte zijn, des te sneller kunnen wij ook handelen door met spelers te schuiven of in het uiterste geval een training of wedstrijd af te zeggen.

Vragen?

Meer informatie over het Coronavirus lees je op de site van het RIVM. Het RIVM heeft een Q&A opgesteld waarmee de meeste vragen rondom het coronavirus worden beantwoord. Echter kan het zo zijn dat je een volleybalspecifieke vraag hebt die met bovenstaande informatie niet wordt beantwoord. Neem in dat geval contact met de Nevobo op via: service@nevobo.nl.

En wij zullen je op de hoogte houden (via mail/nieuwsbrief, website en facebook) van ontwikkelingen inzake het Corona virus die het volleybal raken. Indien nodig zullen we ook gebruik maken van de teamapps (whatsapp) en eventueel twitteren instagram.

 
Wij danken je voor het begrip. 
 
Met vriendelijke groet!
Het bestuur van VOLEVO