Op woensdagavond 15 november om 20.45 uur in sporthal De Fluit is de ALV waarin het bestuur aan de leden verantwoording aflegt over de financiën van afgelopen seizoen. Verder worden er twee nieuwe leden voorgedragen om toe te treden tot het bestuur. En bespreken we de stand van zaken van VOLEVO-Beach en het VOLEVO-meerjarenplan dat afgelopen zomer is vastgesteld. En verder mag je natuurlijk van alles vragen. Dus kom ook!
Hier vind je de stukken
Agenda
Verslag vorige ALV
Financiële afrekening
Verklaring kascommissie
Bestuursleden stellen zich voor