Bericht op Nevobo site van 13 mei:
Aan de landelijke inzamelactie voor de Voedselbanken onder sportverenigingen deden dit jaar bijna veertig volleybalclubs mee, waarvan VOLEVO er één van was. De vereniging in Leidschendam pakte dat ‘professioneel’ aan. “Dankzij een draaiboek hoeven de teams niet elk jaar het wiel opnieuw uit te vinden”, aldus bestuurslid Rob Velders.
De actie voor de Voedselbanken wordt geïnitieerd door een aantal landelijke sportbonden, waaronder de Nevobo. Vanuit de bonden worden weer de verenigingen aangemoedigd om mee te doen. VOLEVO is een van de bijna veertig volleybalverenigingen, die aan de oproep gehoor hebben gegeven. Naast de inzamelingsactie kunnen verenigingen ook de gezinnen, die gebruik maken van de voedselbank, uitnodigen om een of meerdere keren te komen sporten.

Heren 5
Rob Velders, bestuurslid van VOLEVO, kijkt terug op een meer dan geslaagde inzamelingsactie. Mede dankzij een geoliede machine binnen de club. “We hebben allereerst in de nieuwsbrief de actie aangekondigd. Daarna zijn via de whatsapp-groepen alle teams binnen de vereniging geïnformeerd. Dit jaar was Heren 5 verantwoordelijk voor de actie. Zij hebben in april op die dagen bij thuiswedstrijden in onze sporthal De Fluit de actie gecoördineerd.”

Lege kratten
Op de website van de club werd het boodschappenlijstje met de meeste gewenste producten gepubliceerd. Dat lijstje was aangeleverd door de Voedselbank Leidschendam Voorburg, van wie de club tien lege kratten in bruikleen kreeg. Bovendien konden de leden ook via een qr-code desgewenst geld overmaken. Velders: “Op de dagen van de inzameling hebben we alle aanvoerders van de teams nog een via whatsapp een reminder gestuurd. Daarnaast hebben we zoveel mogelijk leden, ouders, vrienden en fans opgeroepen om producten mee te nemen naar de sporthal. We hebben letterlijk de mensen bij de deur opgewacht. Dat werkte goed. Veel bezoekers die het min of meer waren vergeten, hebben via de qr-code geld gedoneerd.”

Het resultaat was overweldigend. “De kratten zaten tjokvol en we konden zelfs nog een extra boodschappentas vullen”, aldus Velders.

Kalender
Bij VOLEVO staat de Voedselbankactie inmiddels jaarlijks op de kalender. Binnen de club wordt iedereen daarover goed geïnformeerd. Ook over waarom voor april is gekozen. Velders: “We beseffen maar al te goed dat het aantal gezinnen dat afhankelijk is van de Voedselbank toeneemt. Wij hebben ons daarom aangesloten bij deze actie en proberen in Leidschendam-Voorburg gezinnen te helpen. In april is de nood het hoogst, want dan is de grote voorraad die in december tijdens de feestdagen is ingezameld, opgeraakt. Maar we sluiten niet uit dat we meer acties in het jaar gaan ondersteunen.”

Eindfeest
Niet alleen de leden reageren positief, ook bezoekers. “Bij ons traditionele eindfeest wijzen we ook de activiteiten voor het volgende seizoen toe aan teams. Zo is de voedselbankactie van volgend jaar bij H6 terechtgekomen.”

De volle tien kratten en de uitpuilende boodschappentas zijn inmiddels bij de Voedselbank in Leidschendam-Voorburg afgeleverd. Velders, met een glimlach: “Een hele klus. Daar hadden we wel twee auto’s voor nodig.”