Professionalisering VOLEVO

De Nevobo wil dat de grote verenigingen professionaliseren. 75 clubs moeten in de komende jaren ondersteund worden door een betaalde kracht. Daarom is besloten dat alle clubs structureel €5,- extra bondsbijdrage per lid (€2,50 verhoging komend seizoen en daarna nogmaals €2,50 verhoging) moeten afdragen. VOLEVO wordt door de bond als een belangrijke kandidaat gezien om als een van de eerste clubs een dergelijke ondersteuning van 10 uur per week te krijgen. De bond verwacht wel aanvullende financiering vanuit de club en/of de gemeente en de professional moet ook inzet leveren voor de kleinere omliggende clubs.

Het bestuur was al aan het nadenken over professionalisering en het is ook in de strategische sessies aan de orde gekomen. Tezamen met Sport en Welzijn van de gemeente zullen we een visie en plan van aanpak opstellen hoe we een dergelijke stap zien en wat dat voor VOLEVO gaat betekenen. We houden jullie op de hoogte en als je mee wilt denken, laat het me weten.

Rob Velders (06-2393 5939, voorzitter@volevo.nl)