Meerjarenplan VOLEVO

Vierjarenplan VOLEVO loopt dit seizoen af: hoe staan we ervoor?

Het bestuur heeft na de fusie tussen GSC en VV Haaglanden een meerjarenvisie gepresenteerd. Die visie loopt komende zomer af. Hoe staan we er eigenlijk voor en wat gaat er hierna gebeuren?

Om met het laatste te beginnen: er komt een nieuwe toekomstvisie. Die gaan we met alle leden en (ouders) die daaraan mee willen werken in het komende voorjaar ontwikkelen. En het is dan uiteraard de bedoeling dat het bestuur op die nieuwe visie gaat sturen. Daarvoor zullen vanaf maart bijeenkomsten worden georganiseerd. En daarover zal in de komende maanden het nodige met jullie worden gedeeld.

Hoe staat het met de uitvoering van het huidige plan? We sommen het hieronder voor je op:

 • Professionalisering: gerealiseerd. We hebben nu Pim Scherpenzeel en Thijs Uijl elk één dag per week ingehuurd om respectievelijk de trainers te coachen en op te leiden en om de organisatie bij te staan. VOLEVO is benoemd tot één van de ca 20 zogenaamde “superclubs” van de Nevobo.
 • Verhoging niveau H1 naar de 3de divisie: bijna gerealiseerd. H1 staat bovenaan in de promotieklasse.
 • Verhoging niveau D1 naar de 2de divisie: bijna gerealiseerd; D1 staat bovenaan in de derde divisie.
 • Kwaliteitsverhoging trainers: grotendeels gerealiseerd. Er is een technisch plan, ook voor de jeugd en er zijn hoofdtrainers. En Pim Scherpenzeel begeleidt de trainers.
 • Oprichting beachvolleybaltak: In oprichting. Naar verwachting in mei/juni worden (hopelijk) de vijf nieuwe beachvelden op Westvliet opgeleverd.
 • Meer sfeer: gedeeltelijk gelukt. De sfeer is sowieso heel behoorlijk, maar we hebben door corona weinig activiteiten kunnen organiseren, waaronder de lustrumactiviteiten. Het opleuken van de kantine is nog niet van de grond gekomen. We gaan kijken of dat nog dit seizoen lukt.
 • Nieuwe vormen van lidmaatschap aanbieden: niet gerealiseerd.
 • Besluit of we sporthal De Fluit in eigen beheer kunnen krijgen: niet gerealiseerd. Het beheer van de sporthal wordt op zijn vroegst pas in 2025 door de gemeente aanbesteed. Dus we hebben nog even tijd om ons te bezinnen
 • Structureel meer vrijwilligers: niet gelukt. We zitten niet superslecht in de vrijwilligers maar het is steeds moeilijker om mensen te vinden. Dus daar moeten we echt wel iets mee. Op dit moment is een extern bureau ingehuurd om ons daarmee te helpen. Zie ook de nieuwsbrieven van december 2022 en januari 2023.
 • Sponsoring: niet gelukt. De cie die we hadden ingesteld is in 2022 uit elkaar gevallen.
 • 70-jarig bestaan vieren: niet gelukt. Had in het voorjaar van 2021 moeten plaatsvinden maar is wegens corona niet doorgegaan. Budget is gereserveerd voor het 75-jarig bestaan in 2026.
 • Goede structuur jeugd: grotendeels geslaagd. Zie het vorige punt. Er is ook een technische commissie voor de jeugd. De Sportspeeltuin (voor 2-6-jarigen) loopt vol en de CMV (6-12) heeft ruim voldoende trainers die begeleid worden. We zijn echter wel een aantal jeugdtrainers sinds/door corona kwijtgeraakt waardoor we met slechts met kunst en vliegwerk een aantal jeugdteams van een trainer hebben kunnen voorzien.
 • Werven van jongens: onvoldoende gelukt. Het afnemend aantal jongens dat wil volleyballen is in heel Nederland een probleem. We hebben 4 jongensteams en 12 meidenteams, 10 damesteams en 5 herenteams. En ook bij de CMV zijn de meiden zwaar in de meerderheid.
 • Grotere jeugdafdeling: gaat behoorlijk goed. We zijn inmiddels de top 10 van Nederland binnengekomen qua omvang van jeugdafdelingen. Zie ook de vorige twee punten.