Woensdag 6 november tekenden de eerste enthousiaste partners het Lokaal Sportakkooord Leidschendam-Voorburg 2019-2021
VOLEVO behoorde tot een van de zeven sportverenigingen die samen met partners als GGD Haaglanden, HMC Antoniushove en Woej de ambities uit het akkoord onderschrijven. De komende jaren staan zes thema’s centraal: vitale sportaanbieders, duurzame sportinfrastructuur ,inclusief sporten en bewegen, focus op ouderen, focus op jongeren en gezonde keten.