ALV: Contributie blijft gelijk en Geert de Haan lid van verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 juli heeft de ALV de door het bestuur voorgestelde begroting vastgesteld. Dat betekent dat de contributie komend seizoen ongewijzigd zal blijven. Voorts zijn Jelle van Saane (bestuurslid volleybal) en Geert de Haan (secretaris) afgetreden wegens aanstaande verhuizingen. Geert is door de ALV benoemt tot lid van verdienste.

Geert heeft bijna 6 jaar in het bestuur gezeten. Hij is begonnen in het bestuur van GRC en heeft mede vorm gegeven aan de fusie met VV Haaglanden. De voorzitter bedankte de secretaris voor zijn goede, nauwgezette en wijze bijdrages aan het bestuur. Ook voor Jelle die 2 jaar in het bestuur heeft gezeten was er veel waardering voor de geleverde bijdrage in die periode.

Zowel Geert als Jelle gaan binnenkort resp in de loop van volgend seizoen verhuizen naar Noord-Brabant.