Achtergrond vereniging

Ontstaansgeschiedenis van VOLEVO

VOLEVO is ontstaan door de fusie van twee volleybalverenigingen in de regio Haaglanden: GSC Volleybal in Leidschendam en VV Haaglanden in Voorburg. VOLEVO betekent Volleybal Leidschendam Voorburg. De fusie brengt het beste van twee werelden samen: GSC Volleybal is sinds jaar en dag een gezellige familievereniging en VV Haaglanden heeft een rijke geschiedenis die teruggaat naar voorlopers VISADE VOORBURG en daarvoor TONEGIDO Voorburg met prestaties op het hoogste niveau. Met enige trots kijken we ook na de fusie terug op de jaren ‘70 en ‘80 waarin de vereniging enkele landskampioenschappen behaalde en als eerste en tot nu toe enige club in Nederland de Europacup 3 wonnen met het herenteam (1982), beter bekend als de Coupe Conféderale. Daarnaast speelde het eerste damesteam drie keer in een Europacup-2-finale. Eén van de spelers, uit het VISADE Voorburg-nest afkomstig, die nationaal en internationaal furore maakte, en bij de Olympische Spelen in Atlanta met de Nederlandse ploeg een gouden medaille won, is Peter Blangé.

Volleybalvereniging GSC is opgericht in 1977, als gevolg van een fusie tussen Gymnova en SEV. GSC staat dan ook voor Gymnova SEV Combinatie. Het seizoen 2017-2018 was voor GSC erg succesvol met 7 kampioenen bij zowel de heren, dames en jeugd.

In 2018 hebben de besturen van GSC Volleybal en VV Haaglanden van hun leden opdracht gekregen om te onderzoeken of een fusie een gunstig effect kon hebben op de voortzetting van de rijke volleybaltraditie in de regio. In navolging daarvan is men tot dit besluit gekomen zodat de volleybalsport voor alle niveaus toegankelijk zal blijven.

Klik hier voor de hele Historie van de club.

Visie op Volleybalzaken

We houden van volleybal en halen graag het beste uit onszelf. Als vereniging hebben we de ambitie om niet alleen qua ledenaantal groot te zijn, we willen ook meespelen met de “grote jongens” – de hoogste divisies.

 • De Technische Commissie wil graag iedereen met plezier laten volleyballen en zal proberen tegemoet te komen van specifieke wensen van doelgroepen. Door de fusie zullen de leden beter op hun eigen niveau kunnen worden ingedeeld. Het is prima om leden van GSC en VVH te mengen om dat volgend seizoen te bewerkstelligen. De TC werkt op basis van een Technisch Plan waarmee een doorlopende lijn vanaf de mini’s tot aan H1/D1 wordt gewaarborgd. Met een volgsysteem worden vorderingen van alle spelers en trainers gevolgd zodat de indelingen voor het volgende seizoen steeds makkelijker te maken zijn. Trainingsplezier is een groot goed, onze leden willen graag trainen. Afwisseling en uitdaging wordt geboden met thematrainingen, gasttrainers, en wedstrijdbezoeken. Tweemaal per jaar nemen H1 en D1 alle (jeugd)trainingen waar zodat er bijgeschoold kan worden.
 • De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het volleybalplezier van de jeugdleden, van de Volleybalspeeltuin tot en met de A-junioren. Talentontwikkeling krijgt alle aandacht, zowel volleybaltalent als bestuurlijk – en trainerstalent.
  De JC bestaat uit Anouk Bakker, Ilse Vieveen en Susan Vieveen. De CMV coördinatie is in handen van Linda Coret en Diana Born-Versluis.
 • De trainer/coaches krijgen een eigen coördinator die hun aanspreekpunt is voor zaken als indelingen, opleiding, persoonlijke ontwikkeling en feedback. De trainers zijn de ruggengraat van de vereniging, zij geven de sportmentaliteit en verenigingscultuur door. Samen met de coordinator wordt een doorlopende lijn en duidelijke richting afgesproken en bewaakt. De Trainerscoördinator zorgt net als de Vrijwilligerscoördinator voor professionele ondersteuning via bv. Linkedin.
 • De Materiaalcommissie is verantwoordelijk voor de zaalindeling voor trainingen en wedstrijden, de materialen als ballen en netten, de muziekinstallatie etc.
 • Naast het wedstrijdsecretariaat en de officialindeling komt er een scheidsrechtercoördinator die inzet op een zo groot mogelijke (gecertificeerde) scheidsrechters poule. Het organiseren van scheidsrechtercursussen, spelregelcursussen voor jeugd valt ook onder de scheidsrechtercoördinator. Scheidsrechters worden extra in het zonnetje gezet tijdens de week van de scheidsrechter.
 • Er is nog veel meer leuks te doen op volleybalgebied. De Sportinnovatiecommissie gaat op zoek naar nieuwe uitdagingen en samen met de sponsorcommissie proberen nieuwe initiatieven te realiseren. Allereerst een eigen Beachvolleybaltak zodat VOLEVO leden het hele jaar rond kunnen volleyballen. Maar ook volleybal voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, mensen met een lichamelijke beperking (zitvolleybal) en mensen met een verstandelijke beperking (G-volleybal).

Visie op Verenigingszaken

De leden stellen hoge eisen aan de vereniging. De vereniging gaat met haar tijd mee en koestert tegelijk wat altijd al goed was.

 • Het bestuur is toegankelijk en transparant, zoekt regelmatig het gesprek op met de leden. In deze digitale wereld is de vereniging een plek waar elkaar ontmoeten, kennen en spreken als vanouds waarde houdt. Inspraak is goed geregeld en ook jeugdleden kunnen zich uitspreken over jeugdzaken middels de Jeugdraad en een Jeugd-ALV. Het bestuur ziet toe op een veilige sociale omgeving voor volleyballers van jong tot oud waar geen plek is voor pesters en haters. Iedereen moet de Vertrouwenspersoon kunnen vinden en inschakelen als de sociale veiligheid geschonden is. De vereniging is financieel gezond en wordt hierin ondersteund door de Kascommissie. Veel zorg wordt besteed aan het klaarstomen van nieuw bestuurlijk en organisatorisch talent.
 • Nieuwe leden worden verwelkomd door de Commissie Nieuwe Leden. De Ledenadministratie is de eerste kennismaking met de verenigingscultuur waar waarden als fatsoen, fairplay en je steentje bijdragen hoog in het vaandel staan. Een nadere kennismaking met de vereniging vindt plaats tijdens de avonden voor nieuwe leden.
 • De identiteit van de vereniging wordt gevormd door de Activiteitencommissie die aan het begin van het seizoen een jaarkalender publiceert met jaarlijks terugkerende activiteiten. Voorbeelden van rituele activiteiten zijn de seizoensopening en -afsluiting, de vrijwilligers BBQ, acties zoals de Grote Clubactie en Jantje Beton, het Sinterklaasfeest, de Mini van de Week, het eren van kampioensteams, voorbeschouwing bij thuiswedstrijden, muziek en sfeer in de zaal, etc. Daarnaast zullen teams verantwoordelijk zijn voor activiteiten uit de Hoge Hoed. Een speciale commissie coördineert het jaarlijkse terugkerende jeugdkamp dat een magneetwerking heeft op nieuwe jeugdleden.
 • De Sponsorcommissie ondersteunt zoveel mogelijk extra activiteiten die buiten de kerntaak liggen. Groots denken is hier het devies.
 • De Communicatiecommissie ondersteunt de doelstellingen van de vereniging met de juiste communicatiemiddelen en uitingen. Een positieve blik is altijd het uitgangspunt. Transparantie wordt bereikt met een heldere website waar veel informatie te vinden is. Omdat VOLEVO met de tijd meegaat wordt informatie over trainingen, wedstrijden en het laatste nieuws aangeboden in een mobiele app. Teamouders en teamcaptains krijgen toegang tot hun teampagina om hun verhalen en filmpjes te delen met de andere leden. Verschillende commissies en coördinatoren krijgen (beperkte) rechten om content te uploaden op de website. Daarmee worden de website en de app een levend instrument om de onderlinge samenhang te bevorderen. Daarnaast wordt stevig ingezet op FB, Insta, SC, en een eigen VOLEVO YouTube kanaal. Drukwerk is nodig voor wervingsactiviteiten.
 • Een belangrijke nieuwe functie bij VOLEVO is de Vrijwilligerscoördinator. Dit is typisch iemand die makkelijk contact maakt en goed kan netwerken. De rol is bedoeld om actief en persoonlijk leden en ouders van jeugdleden te benaderen voor vrijwilligersfuncties. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid vinden we het belangrijk om stageplaatsen mogelijk te maken voor jeugdleden, maar ook voor jongeren van buitenaf. Zorgt voor VOG’s en professionele ondersteuning via Linkedin.